Σειρά 40 insert wall

Inspire 40 inser for wall, flat
Inspire 40 inser for wall, hidden