Τεχνική υποστήριξη, Τζάκια Σουφλερός

Η επιχείρησή μας “Τζάκια Σουφλερός” είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος επτά (7) διεθνών εταιριών [Lotus, Austroflamm, Romotop, Italkero, Termatech, Demanincor, Skamol-skamoenclosure system]. Η επιχείρησή μας διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο, που έχει μεγάλη εμπειρία αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία για την άριστη εξυπηρέτησή σας. Παράλληλα στην επιχείρησή μας μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα αυθεντικά αξεσουάρ για την συσκευή σας, αλλά και όλα τα αντίστοιχα ανταλλακτικά.

Η τεχνική υποστήριξη που σας  παρέχει η επιχείρησή μας ξεκινάει από την στιγμή της ανοικοδόμησης της κατασκευής που θα υποστηρίξει το προϊόν σας και  συνεχίζει  με την σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση του προϊόντος. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην καθ’ υπόδειξη ρύθμιση της συσκευής σύμφωνα με τον εκάστοτε κατασκευαστή. Η σωστή και μακροχρόνια λειτουργία του προϊόντος συνάδει με τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όλες οι εργασίες και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή προσωπικό.

Για οποιαδήποτε απορία, αμφιβολία ή δυσλειτουργία της συσκευής σας απευθυνθείτε άμεσα στο κατάστημα που προμηθευτήκατε το προϊόν ή στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο που έκανε την εγκατάσταση του προϊόντος.

Δείτε: Υψηλή ποιότητα προϊόντων