Σειρά Mondo

Mondo 30 - Ενεργειακή σόμπα
Mondo 30 Indian Night - Ενεργειακή σόμπα
Mondo 30 Soapstone - Ενεργειακή σόμπα
Mondo 30M Soapstone - Ενεργειακή σόμπα
Mondo 30M Indian Night - Ενεργειακή σόμπα