Τζάκια Σουφλερός Γενικός Αντιπρόσωπος των εταιριών DeManincor, Romotop στην Ελλάδα.