Σειρά Maestro 152

Maestro 152 - Black door
Maestro 152 Grey door - Ενεργειακή σόμπα
Maestro 152 Indian Night - Ενεργειακή σόμπα