Σειρά TT60

TT 60 - Ενεργειακή σόμπα
TT 60 W - Ενεργειακή σόμπα