Τζάκια Σουφλερός Γενικός Αντιπρόσωπος των εταιριών Italkero Τζάκια Αερίου στην Ελλάδα.