Σειρά 2000

Lotus 2060 - Ενεργειακή σόμπα
Lotus 2060-2260 - Ενεργειακή σόμπα
Lotus 2060-2660 - Ενεργειακή σόμπα
Lotus 2080 - Ενεργειακή σόμπα
Lotus 2080-2280 - Ενεργειακή σόμπα