Σειρά TT22

TermaTech TT22 - Ενεργειακή σόμπα
TermaTech TT22H - Ενεργειακή σόμπα