Τζάκια Σουφλερός
Support - Phone: 22310 35184

category lotus

Σόμπες Αερόθερμες

show

Αποτελέσματα 1 - 9 από 41

Austroflamm, Bono Xtra

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Bono Xtra

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Chester Xtra

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Chester Xtra

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Clou compact

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Clou compact

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Clou Xtra

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Clou Xtra

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Dexter 2.0 R

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Dexter 2.0 R

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Flok 2.0

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Flok 2.0

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Fynn Xtra

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, Fynn Xtra

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, G1

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση:

Austroflamm, G1

Ονομαστική ισχύς: Ενεργειακή απόδοση: Θερμαινόμενος χώρος: Κατανάλωση Ξύλου: Mg/M3: Έξοδος καυσαερίων: Βάρος: Εγγύηση: